Χαρισματικά παιδιά | Logo & Web Design

Η ομάδα της Think Plus, ανέλαβε αρχικά τον σχεδιασμό του νέου λογότυπου για τα "Χαρισματικά Παιδιά" και στην συνέχεια τον σχεδιασμό και την κατασκευή της ιστοσελίδας.

Χαρισματικά παιδιά | Logo & Web Design

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας να υπάρχουν νέοι άνθρωποι με όρεξη και αγάπη γι΄ αυτό που κάνουν, γιατί τότε η επιτυχία τους είναι σίγουρη. Η Κα Μαρία Κώστα – Ζώτου Ειδική Παιδαγωγός, δημιούργησε τα Χαρισματικά παιδιά. Έναν χώρο, που έχει σκοπό, να ανακαλύψει τα ιδιαίτερα χαρίσματα κάθε παιδιού, να τα καλλιεργήσει και να τα αξιοποιήσει ενισχύοντας παράλληλα τη σχολική μάθηση.

Κάθε παιδί είναι μοναδικό, κάθε παιδί έχει ιδιαίτερα χαρίσματα!
logo design

Η Think Plus, ανέλαβε αρχικά τον σχεδιασμό του νέου λογότυπου για τα "Χαρισματικά Παιδιά" και στην συνέχεια τον σχεδιασμό και την κατασκευή της νέας ιστοσελίδας. Ο στόχος κάθε ιστοσελίδας είναι να παρέχει μέσω της εικόνας και των λειτουργιών που εσωκλείει, τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις υπηρεσίες που προσφέρει το brand.  Η πολυετή μας εμπειρία στο χώρο, η  πολύπλευρη γνώση μας, πάνω στο αντικείμενο μας δίνει τη δυνατότητα, να δημιουργήσουμε ένα λογότυπο και μια ιστοσελίδα, που ταιριάζουν απόλυτα στην φιλοσοφία της Μαρίας και να αναδεικνύουν τις αξίες της και τις πεποιθήσεις που η ίδια πρεσβεύει.

χαρισματικά παιδιά logo
κατασκευή ιστοσελίδας

Η Think Plus αναλαμβάνει την κατασκευή σύγχρονων, δυναμικών ιστοσελίδων, απόλυτα λειτουργικών και φυσικά εκατό τοις εκατό responsive.

Μια σύγχρονη ιστοσελίδα οφείλει να μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενο της και να το προβάλλει σε κάθε σύγχρονη συσκευή που έχει δυνατότητα προβολής περιεχομένου διαδικτύου.

Κάθε νέο website οφείλει να είναι χαρισματικό!

wordpress website